1.00 tw E/si2 round diamond studs, set as you wish

$1,999.00

1.00 tw E/si2 round diamond studs, set as you wish, 5.1mm x 3.1, faceted girdles, set in 3-4 prong, wire mtgs,